Henry London 6

Những chàng trai trẻ chắc chắn sẽ phải lòng trước thiết kế táo bạo của dòng đồng hồ Chancery, với mặt đồng hồ màu đỏ thẫm cùng hiệu ứng ombre độc đáo - đỏ sáng dần vào phần chính giữa.

Những chàng trai trẻ chắc chắn sẽ phải lòng trước thiết kế táo bạo của dòng đồng hồ Chancery, với mặt đồng hồ màu đỏ thẫm cùng hiệu ứng ombre độc đáo – đỏ sáng dần vào phần chính giữa.

Những chàng trai trẻ chắc chắn sẽ phải lòng trước thiết kế táo bạo của dòng đồng hồ Chancery, với mặt đồng hồ màu đỏ thẫm cùng hiệu ứng ombre độc đáo – đỏ sáng dần vào phần chính giữa.

Both comments and trackbacks are currently closed.