Đồng hồ Henry London tư vấn về thời trang của Mai Thu Huyền khi xuất hiện trong talk show Phụ nữ quyền năng

Thời gian gần đây nếu để ý, bạn sẽ thấy mỗi khi xuất hiện ở chương trình Phụ Nữ Quyền Năng, mỗi trang phục của Mai Thu Huyền luôn gắn liền với chiêc đồng hồ của Henry Lonlon, vì sao lại như vậy? Sau khi được chị chia sẻ thì được biết với chị Henry … Đọc tiếp Đồng hồ Henry London tư vấn về thời trang của Mai Thu Huyền khi xuất hiện trong talk show Phụ nữ quyền năng